Paslaugos

Įmonė už prieinamą kainą siūlo šias aukšto lygio kokybiškas paslaugas:

  • Finansinių ataskaitų auditas
  • Veiklos auditas
  • Buhalterinės apskaitos tvarkymas
  • Mokesčių į valstybės biudžetą ir Valstybinio socialinio draudimo fondą apskaičiavimo teisingumo auditas
  • Vidaus tvarkomųjų dokumentų (Apskaitos politika, Darbo tvarkos taisyklės, Reprezentacijai skiriamų lėšų naudojimo taisyklės, Transporto priemonių naudojimo taisyklės, kitos Tvarkos ir Taisyklės, struktūrinių padalinių ir pareiginiai nuostatai) projektų rengimas
  • Ūkinės ir finansinės veiklos analizė