Audito įmonės skaidrumo pranešimas už 2018 metus

MB „Barauda“ (toliau- Įmonė) metinis skaidrumo pranešimas už 2018 metus parengtas atsižvelgiant į šiuos Europos Parlamento ir Tarybos  2014 m. balandžio 16 d. reglamento Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso […]

Audito įmonės metinis skaidrumo pranešimas už 2017 metus

Bareišos individualios audito įmonės (toliau- Įmonė) metinis skaidrumo pranešimas už 2017 metus parengtas atsižvelgiant į šiuos Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. balandžio 16 d. reglamento Nr. 537/2014 dėl konkrečių […]

Audito įmonės metinis skaidrumo pranešimas už 2016 metus

Šis metinis pranešimas parengtas atsižvelgiant į naujus aktualius reikalavimus audito įmonėms ir auditoriams, atliekantiems viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų rinkinių auditą pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito  įstatymo (2016 m. […]

Audito įmonės nepriklausomumo patvirtinimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. lapkričio 30  d. Nr. 1-05 AUDITO ĮMONĖS NEPRIKLAUSOMUMO PATVIRTINIMAS Patvirtiname, kad J. Bareišos individuali audito […]