Apie mus

MB „Barauda“ teikia audito ir kitas šioje svetainės „Paslaugų“ dalyje išvardytas paslaugas Lietuvos Respublikos akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, viešojo intereso įmonėms ir individualioms įmonėms.

Įmonė įsteigta 1998 m. (1997 m. – UAB). Įmonė yra Lietuvos auditorių rūmų narė. Įmonė nepriklauso audito įmonių tinklui.
Nuo įmonės įsteigimo pradžios jai vadovauja direktorius auditorius Jonas Bronislovas Bareiša.

Įmonės vadovas 18 metų yra dirbęs atsakingose pareigose Finansų ministerijoje ir Vilniaus miesto finansų skyriuje.

Gamybinėje veikloje nuo 1972 iki 2005 metų dirbo šiose pareigose:

  • generalinio direktoriaus pavaduotojo ekonomikai: Vilniaus buities tarnybos įmonių susivienijime „Buitis“, Meno verslų ir suvenyrų gamybiniame susivienijime „Dovana“ ir Vilniaus Staklių bei Autoserviso gamybiniuose susivienijimuose;
  • vyriausiojo finansininko, finansų direktoriaus, ekonomikos ir finansų direktoriaus: Valstybinėje staklių gamykloje „Vingriai“, Bendroje Lietuvos ir Vokietijos įmonėje „Vilbara“, Valstybės įmonėje „Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcija (vėliau pavadinta „Oro navigacija“);
  • generalinio direktoriaus – UAB Sporto, pramogų ir verslo centre „Forumo rūmai“.

Auditorius turi didžiulę praktinio darbo patirtį organizuojant ir vykdant ekonominių ir finansinių tarnybų darbą stambiose įmonėse. Puikiai išmano buhalterinę apskaitą ir jai keliamus reikalavimus rinkos ir ekonominės krizės sąlygomis. Ne kartą buvo skiriamas ekspertu vertinant auditorių padėjėjų (kandidatų į auditorius) buhalterinės apskaitos egzaminų rezultatus, buvo ekspertų komisijos pirmininku.

Būdamas vienas iš pirmųjų Lietuvos auditorių, gerai įsisavino tarptautinio audito ir apskaitos standartus bei tinkamai jais vadovaujasi praktiniame darbe, tapo profesionalu.
Auditorius kiekvienais metais aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų bei Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir seminaruose bei kituose su finansinių ataskaitų rengimu ir mokesčių apskaičiavimo teisingumu susijusiuose renginiuose. Jis tinkamai yra įsisavinęs Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių ir kitų norminių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, susijusius ne tik su audito profesija, bet ir visais ekonominės ir finansinės veiklos organizavimo ir vykdymo klausimais.

Įmonės vadovas auditorius savo profesinę kvalifikaciją tobulino ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir užsienyje:

  • London Institute of Director, Anglijia, 1997 ir 1999 metais;
  • Chartyered Institute of Septiefed Accountant, Londonas, 1999 m.;
  • Latvijas kredit menedmenta akademija, Ryga, 2001 m.;
  • Euromoney Training, Niujorkas, JAV, 2003 m.

Auditorius griežtai laikosi nepriklausomumo, sąžiningumo ir objektyvumo, profesinės kompetencijos, konfidencialumo bei atsakomybės visuomenei principų.

Audito įmonės civilinė atsakomybė už audito veiklą kiekvienais metais teisės aktų nustatyta tvarka yra apdraudžiama civilinės atsakomybės draudimu.